SRIMADHVYASA

Home » Photoes » Sripadarajaru » Sripadaraja Mutt – Yati Parampara

Sripadaraja Mutt – Yati Parampara

Advertisements

Source: Sreepadaraja Mutt Panchanga – Sri Manmatha Naama Samvatsara

ಯತೀಶ್ವರರ ಹೆಸರು, ನಿರ್ಯಾಣದ ತಿಥಿ, ಕಾಲ, ವೃಂದಾವನದ ಸ್ಥಳ,
1. ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದ ತೀರ್ಥರು 1238-1317
2. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ 1317-1324 ನವವೃನ್ದಾವನ
3. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ ತೀರ್ಥರು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪೌರ್ಣಮಿ 1324-1334
4. ಶ್ರೀ ಸಂಕರ್ಷಣ ತೀರ್ಥರು ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಬಿದಿಗೆ 1334-1354 ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಶ್ಮೀರ
5. ಶ್ರೀ ಪರುಶುರಾಮ ತೀರ್ಥರು ಫಾಲ್ಗುಣ ಪೌರ್ಣಮಿ 1354-1364 ಶ್ರೀರಂಗ ಚಂದ್ರಪುಷ್ಕರಣಿ ಗಡ್ಡೆ
6. ಶ್ರೀ ಆದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ಪುಷ್ಯ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ 1364-1384 ಶ್ರೀರಂಗ
7. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥರು ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ 1384-1400 ಶ್ರೀರಂಗ
8. ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಜೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ಚೌತಿ 1400-1420 ಶ್ರೀರಂಗ ತಿರುಚಿ
9. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ 1412 – 1504 ಮುಳಬಾಗಿಲು
10. ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ತೀರ್ಥರು ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ 1500-1536 ಮುಳಬಾಗಿಲು
11. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ತೀರ್ಥರು ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ ದಶಮಿ 1536-1571 ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ
12. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥರು ಆಶ್ವೀಜ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ 1570-1598 ಮುಳಬಾಗಿಲು
13. ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ತರು ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ 1598-1620 ಮುಳಬಾಗಿಲು
14. ಶ್ರೀ ಉದ್ದಂಡರಾಮಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ಸಪ್ತಮಿ 1620-1645 ಫೆನಗೊಂಡ
15. ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಪಞ್ಚಮಿ 1645-1670 ಎರಗಂಬಳ್ಳಿ
16. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋಹರ ತೀರ್ಥರು ಪುಷ್ಯ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ 1670-1708 ಪಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯಂ
17. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ತೀರ್ಥರು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ 1700-1715 ಪಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯಂ
18. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ತೀರ್ಥರು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ 1715-1726 ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಅಬ್ಬೂರು
19. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತ ತೀರ್ಥರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ 1726-1746 ವೆಂಗೆರೆ
20. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾನ್ತ ತೀರ್ಥರು ಮಾಘ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯ 1740-1761 ನಂಗಲಿ
21. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಆಶ್ವೀಜ ಬಹುಳ ಸಪ್ತಮಿ 1761-1787 ಪಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯಂ
22. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿತೀರ್ಥರು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯ 1782-1795 ಪಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯಂ
23. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನನಿಧಿತೀರ್ಥರು ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಹುಣ್ಣಿಮೇ 1788-1800 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
24. ಶ್ರೀ ಗುಣನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಮಾಘ ಬಹುಳ ಸಪ್ತಮಿ 1798-1804 ತಾಯೂರು
25. ಶ್ರೀ ಗುಣಸಾರನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಪುಶ್ಯ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ 1804-1813 ಮುಳಬಾಗಿಲು
26. ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಚೈತ್ರ ಸುದ್ಧ ನವಮಿ 1813-1818 ಮುಳಬಾಗಿಲು
27. ಶ್ರೀ ಸುಬೋಧನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ಚೌತಿ 1818-1839 ಮುಳಬಾಗಿಲು
28. ಶ್ರೀ ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ಹುಣ್ಣಿಮೆ 1839-1851 ಮುಳಬಾಗಿಲು
29. ಶ್ರೀ ಸುಜ್ಞಾನನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಹುಣ್ಣಿಮೆ 1851-1886 ಮುಳಬಾಗಿಲು
30. ಶ್ರೀ ಸುಗುಣನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ 1856-1885 ಭವಾನಿ
31. ಶ್ರೀ ಸುಧೀನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ಅಷ್ಠಮಿ 1881-1906 ಪಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯಂ
32. ಶ್ರೀ ಮೇಧಾನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯ 1906-1926 ಪಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯಂ
33. ಶ್ರೀ ದಯಾನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ 1926-1962 ಮುಳಬಾಗಿಲು
34. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿ 1955-1980 ಮುಳಬಾಗಿಲು
35. ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆ 1980-1987 ಮುಳಬಾಗಿಲು
36. ಶ್ರೀ ವಿಜ್ಞಾನನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ 1987-2010 ಮುಳಬಾಗಿಲು

 

yatīśvarara Name,  niryāṇada tithi,  Period,   vṛṃdāvanada sthaḷa

yatīśvarara hesaru niryāṇada tithi kāla vṛṃdāvanada sthaḷa

1. śrīmadānanda tīrtharu 1238-1317

 2. śrī padmanābha tīrtharu kārtika bahuḷa caturdaśi 1317-1324 navavṛndāvana

 3. śrī lakṣmīdhara tīrtharu mārgaśira paurṇami 1324-1334

 4. śrī saṃkarṣaṇa tīrtharu māgha śuddha bidige 1334-1354 śrīnagara kāśmīra

 5. śrī paruśurāma tīrtharu phālguṇa paurṇami 1354-1364 śrīraṃga caṃdrapuṣkaraṇi gaḍḍe

 6. śrī ādirāja tīrtharu puṣya śuddha daśami 1364-1384 śrīraṃga

 7. śrī satyavrata tīrtharu caitra śuddha paurṇami 1384-1400 śrīraṃga

8. śrī svarṇavarṇa tīrtharu jeṣṭha bahuḷa cauti 1400-1420 śrīraṃga tiruci

 9. śrīpādarājaru jeṣṭha śuddha caturdaśi 1412 – 1504 muḷabāgilu

 10. śrī hayagrīva tīrtharu kārtīka śuddha paurṇami 1500-1536 muḷabāgilu

 11. śrī śrīpati tīrtharu vaiśākha bahuḷa daśami 1536-1571 māraṃḍahaḷḷi

 12. śrī śrīdhara tīrtharu āśvīja śuddha caturdaśi 1570-1598 muḷabāgilu

 13. śrīgopālasvāmi tīrtaru śrāvaṇa śuddha paurṇami 1598-1620 muḷabāgilu

 14. śrī uddaṃḍarāmacaṃdra tīrtharu phālguṇa bahuḷa saptami 1620-1645 phenagoṃḍa

 15. śrī raghunātha tīrtharu āṣāḍha śuddha pañcami 1645-1670 eragaṃbaḷḷi

 16. śrī lakṣmīmanohara tīrtharu puṣya śuddha paurṇami 1670-1708 paḷḷipāḷyaṃ

 17. śrī lakṣmīpati tīrtharu āṣāḍha śuddha dvādaśi 1700-1715 paḷḷipāḷyaṃ

 18. śrī lakṣmīnātha tīrtharu vaiśākha śuddha paurṇami 1715-1726 brahmaṇyapura abbūru

 19. śrī lakṣmīkānta tīrtharu jyeṣṭha śuddha caturdaśi 1726-1746 veṃgere

20. śrī śrīkānta tīrtharu māgha bahuḷa amāvāsya 1740-1761 naṃgali

 21. śrī śrīnidhi tīrtharu āśvīja bahuḷa saptami 1761-1787 paḷḷipāḷyaṃ

 22. śrī vidyānidhitīrtharu vaiśākha śuddha pāḍya 1782-1795 paḷḷipāḷyaṃ

 23. śrī jñānanidhitīrtharu māgha śuddha huṇṇime 1788-1800 śrīraṃgapaṭṭaṇa

 24. śrī guṇanidhi tīrtharu māgha bahuḷa saptami 1798-1804 tāyūru

 25. śrī guṇasāranidhi tīrtharu puśya śuddha daśami 1804-1813 muḷabāgilu

 26. śrī prājñanidhi tīrtharu caitra suddha navami 1813-1818 muḷabāgilu

 27. śrī subodhanidhi tīrtharu āśvayuja bahuḷa cauti 1818-1839 muḷabāgilu

 28. śrī vairāgyanidhi tīrtharu āśvayuja śuddha huṇṇime 1839-1851 muḷabāgilu

 29. śrī sujñānanidhi tīrtharu phālguṇa śuddha huṇṇime 1851-1886 muḷabāgilu

 30. śrī suguṇanidhi tīrtharu vaiśākha bahuḷa caturdaśi 1856-1885 bhavāni

 31. śrī sudhīnidhi tīrtharu phālguṇa bahuḷa aṣṭhami 1881-1906 paḷḷipāḷyaṃ

 32. śrī medhānidhi tīrtharu kārtika bahuḷa amāvāsya 1906-1926 paḷḷipāḷyaṃ

 33. śrī dayānidhi tīrtharu mārgaśira bahuḷa trayodaśi 1926-1962 muḷabāgilu

 34. śrī satyanidhi tīrtharu āṣāḍha bahuḷa ṣaṣṭhi 1955-1980 muḷabāgilu

 35. śrī vijayanidhi tīrtharu phālguṇa bahuḷa bidige 1980-1987 muḷabāgilu

  36. śrī vijñānanidhi tīrtharu bhādrapada bahuḷa trayodaśi 1987-2010 muḷabāgilu

 

. श्रीमदानन्द तीर्थरु १२३८‍१३१७

. श्री पद्मनाभ तीर्थरु कार्तिक बहुळ चतुर्दशि १३१७-‍१३२४ नववृन्दावन

. श्री लक्ष्मीधर तीर्थरु मार्गशिर पौर्णमि १३२४-‍१३३४

. श्री संकर्षण तीर्थरु माघ शुद्ध बिदिगे १३३४-‍१३५४ श्रीनगर काश्मीर

. श्री परुशुराम तीर्थरु फाल्गुण पौर्णमि १३५४‍-१३६४ श्रीरंग चंद्रपुष्करणि गड्डे

. श्री आदिराज तीर्थरु पुष्य शुद्ध दशमि १३६४-‍१३८४ श्रीरंग

. श्री सत्यव्रत तीर्थरु चैत्र शुद्ध पौर्णमि १३८४-‍१४०० श्रीरंग

. श्री स्वर्णवर्ण तीर्थरु जेष्ठ बहुळ चौति १४०-०‍१४२० श्रीरंग तिरुचि

. श्रीपादराजरु जेष्ठ शुद्ध चतुर्दशि १४१२ ‌-१५०४ मुळबागिलु

१०. श्री हयग्रीव तीर्थरु कार्तीक शुद्ध पौर्णमि १५००-‍१५३६ मुळबागिलु

११. श्री श्रीपति तीर्थरु वैशाख बहुळ दशमि १५३६-‍१५७१ मारंडहळ्ळि

१२. श्री श्रीधर तीर्थरु आश्वीज शुद्ध चतुर्दशि १५७०-‍१५९८ मुळबागिलु

१३. श्रीगोपालस्वामि तीर्तरु श्रावण शुद्ध पौर्णमि १५९८-‍१६२० मुळबागिलु

१४. श्री उद्दंडरामचंद्र तीर्थरु फाल्गुण बहुळ सप्तमि १६२०-‍१६४५ फेनगोंड

१५. श्री रघुनाथ तीर्थरु आषाढ शुद्ध पञ्चमि १६४५-‍१६७० एरगंबळ्ळि

१६. श्री लक्ष्मीमनोहर तीर्थरु पुष्य शुद्ध पौर्णमि १६७०-‍१७०८ पळ्ळिपाळ्यं

१७. श्री लक्ष्मीपति तीर्थरु आषाढ शुद्ध द्वादशि १७००-‍१७१५ पळ्ळिपाळ्यं

१८. श्री लक्ष्मीनाथ तीर्थरु वैशाख शुद्ध पौर्णमि १७१५-‍१७२६ ब्रह्मण्यपुर अब्बूरु

१९. श्री लक्ष्मीकान्त तीर्थरु ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्दशि १७२६-‍१७४६ वेंगेरे

२०. श्री श्रीकान्त तीर्थरु माघ बहुळ अमावास्य १७४०‍-१७६१ नंगलि

२१. श्री श्रीनिधि तीर्थरु आश्वीज बहुळ सप्तमि १७६१-‍१७८७ पळ्ळिपाळ्यं

२२. श्री विद्यानिधितीर्थरु वैशाख शुद्ध पाड्य १७८२-‍१७९५ पळ्ळिपाळ्यं

२३. श्री ज्ञाननिधितीर्थरु माघ शुद्ध हुण्णिमे १७८-८‍१८०० श्रीरंगपट्टण

२४. श्री गुणनिधि तीर्थरु माघ बहुळ सप्तमि १७९८-‍१८०४ तायूरु

२५. श्री गुणसारनिधि तीर्थरु पुश्य शुद्ध दशमि १८०४-‍१८१३ मुळबागिलु

२६. श्री प्राज्ञनिधि तीर्थरु चैत्र सुद्ध नवमि १८१३‍-१८१८ मुळबागिलु

२७. श्री सुबोधनिधि तीर्थरु आश्वयुज बहुळ चौति १८१८-‍१८३९ मुळबागिलु

२८. श्री वैराग्यनिधि तीर्थरु आश्वयुज शुद्ध हुण्णिमे १८३९-‍१८५१ मुळबागिलु

२९. श्री सुज्ञाननिधि तीर्थरु फाल्गुण शुद्ध हुण्णिमे १८५१-‍१८८६ मुळबागिलु

३०. श्री सुगुणनिधि तीर्थरु वैशाख बहुळ चतुर्दशि १८५६-‍१८८५ भवानि

३१. श्री सुधीनिधि तीर्थरु फाल्गुण बहुळ अष्ठमि १८८१‍-१९०६ पळ्ळिपाळ्यं

३२. श्री मेधानिधि तीर्थरु कार्तिक बहुळ अमावास्य १९०६-‍१९२६ पळ्ळिपाळ्यं

३३. श्री दयानिधि तीर्थरु मार्गशिर बहुळ त्रयोदशि १९२६-‍१९६२ मुळबागिलु

३४. श्री सत्यनिधि तीर्थरु आषाढ बहुळ षष्ठि १९५५-‍१९८० मुळबागिलु

३५. श्री विजयनिधि तीर्थरु फाल्गुण बहुळ बिदिगे १९८०-‍१९८७ मुळबागिलु

३६. श्री विज्ञाननिधि तीर्थरु भाद्रपद बहुळ त्रयोदशि १९८७-‍२०१० मुळबागिलु

 

Advertisements

1 Comment

  1. Where is the Geographical location of Sri Gunanidhi Theertharu(Sl.no 24 ) Thaayooru.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: